taassubiyet – farklı görüşleri dinlememe

Bugün gerek ilim hayatında gerek güncel sosyal konularda koyu bir taassubiyetin hakim olduğu görülmektedir. Eğitim hayatında başarının yakalanabilmesi için geniş bir bakış açısına sahip olunmalıdır. Bunun için de farklı görüş sahiplerine tahammül edilmelidir. Tabii ki söz konusu görüşler öğrenildikten sonra reddedilebilir. Ancak bu görüş öğrenilerek, ilmi bir şekilde bu görüşün yanlış olduğu tespit edildiğinde kişinin kendi görüşüne olan inancı daha da artacaktır. Böylelikle kendi görüşü hakikat ise, hakikati daha iyi bir şekilde kavramış olacaktır. Dolayısıyla başka fikirlere açık olmak, kendi gerçeklerimiz için de olumlu sonuçlar doğuracaktır. Diğer taraftan taassubiyet öz güveni eksik insanlarda görülür. Zira kendi gerçeklerine güvenmeyen, bunları savunmaktan aciz olan insan kendi görüşünün aksine olan görüşleri anlamaya çalışmadan reddedecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s