Eğitimde Ezber

Eğitimde ezber anlayışı uzun süre eleştirilmiş ve bununla ilgili klişe haline gelen sözler oluşmuştur. Ancak her zaman aşırılık zararlı olduğu gibi görebildiğimiz kadarıyla ilahiyat alanında da tamamen ezber karşıtı bir anlayışın hakim olduğunu ve bunun zararlı olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki temel meselelerin ezberlenmesi ve bu ezberlenen ifadelerin anlaşılıp, başka konularla bağlantısının kurulabilmesi neticesinde öğrencide tahlil ve terkip (analiz ve sentez) kuvvetinin gelişmesi o dersin hedefi olsa gerektir. Görebildiğimiz kadarıyla bugünkü din eğitimi veren okullarda, temel mahiyetindeki metinleri ezberleme söz konusu değildir. Bunun yerine sadece anlatma ve okuma yöntemleri vardır. Bunun neticesinde -en iyi ihtimalle- öğrenci konu ile ilgili pek çok söz işitmekte, pek çok fikir okumaktadır. Ancak daha sonra bu konu ile ilgili kendisine soru sorulduğunda ya da müfredatta bulunan konuları pratik hayatta kullanmak istediğinde, belli belirsiz, hayal gibi bazı bilgi kırıntılarını ifade edebilmektedir. İlgili konuyu başka konularla mukayese ederek sentez yapmak bir tarafa, konuyu olduğu gibi aktarmaktan bile uzak görülmektedir. Sonuç olarak konuya ait temel prensipler ezberlenmeli, konunun ayrıntıları bu prensipler üzerine bina edilmelidir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s