Eğitimde Ezber

Eğitimde ezber anlayışı uzun süre eleştirilmiş ve bununla ilgili klişe haline gelen sözler oluşmuştur. Ancak her zaman aşırılık zararlı olduğu gibi görebildiğimiz kadarıyla ilahiyat alanında da tamamen ezber karşıtı bir anlayışın hakim olduğunu ve bunun zararlı olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki temel meselelerin ezberlenmesi ve bu ezberlenen ifadelerin anlaşılıp, başka konularla bağlantısının kurulabilmesi neticesinde öğrencide tahlil … Continue reading Eğitimde Ezber

taassubiyet – farklı görüşleri dinlememe

Bugün gerek ilim hayatında gerek güncel sosyal konularda koyu bir taassubiyetin hakim olduğu görülmektedir. Eğitim hayatında başarının yakalanabilmesi için geniş bir bakış açısına sahip olunmalıdır. Bunun için de farklı görüş sahiplerine tahammül edilmelidir. Tabii ki söz konusu görüşler öğrenildikten sonra reddedilebilir. Ancak bu görüş öğrenilerek, ilmi bir şekilde bu görüşün yanlış olduğu tespit edildiğinde kişinin … Continue reading taassubiyet – farklı görüşleri dinlememe